C A D D A C . L K <<<

All Ads from - Chamoda

".""."
0718497498
Other

මනාව කප්පාදු කරන ලද මැලේසියන් කුරු බෆලෝ තණකොළ පිඩලි ඕනෑ තරම් දිය හැක . කපා ගන්නවා නම් වර්ග අඩියක් රුපියල් 13 යි කපල දෙනවනං 15යි. අවශ්‍ය නම් ගෙනත් දිය හැක. ගෙනත් දීම සඳහා කිලෝමීටරයකට රුපියල් 85 යි. මැලේසියන් කුරු බෆලෝ තණ පිඩලි
Watareka

Rs. 13

2021-04-13 03:31:17
".""."
0774347354
Van

Toyota Townace 1988 373515km 1970cc Ac Power Manual Flatroof 4 doors Abjustable Sheets Toyota Townace
Mahagoda

Rs. 2,000,000

2021-04-13 01:57:06
".""."
0775644226
Computer

Exchange or for sale Original 19 inch Samsung monitor Best colour quality 1 month checking warranty Exchanges with 19, 20, 22 inch wide monitor (අතින් ගාණක් ඕනනම් දෙන්නම්)
Matara

Rs. 111

2021-04-13 01:58:51
".""."
0769684511
Car

Toyota Belta Year Of Model 2007 Year Of Registration 2010 Full Option Folding Mirrors Dual Airbag Allow Wheel TV DVD Audio and video Setup Reverse Camera 1000 cc Price Can be Negotiable Toyota Belta
Negombo

Rs. 3,750,000

2021-04-13 02:02:38
".""."
0741414733
Car

Original book 4th owner Beat silencer Power shutter,power mirror Condition & runing good Clear documents Licence update No exchange Honda integra
Puttalam

Rs. 790,000

2021-04-13 02:04:08
".""."
0762338447
Three Wheel

Bajaj three wheeler
Colombo

Rs. 65,000

2021-04-13 02:07:15
".""."
0714626756
Car

Renault KWID 2017 1st owner 48,000 km Company maintance Home use tyre 100% Ac/Power Shuters, 2017Register Air bags avelable usb player , Rivers camara Remort Security system Renault KWID 2017
Mathugama

Rs. 22

2021-04-13 02:09:01
".""."
0767524219
Car

New tayer. Spoiler. Allow wheel.. Original mileage. 1st owner. Home use. New battery. Good condition car. AC GOOD. ORIGINAL PAINT. Alto Sport 2012 car
Omara

Rs. 1,890,000

2021-04-13 02:11:41
".""."
0723913556
Car

Suzuki Swift for sale JAPAN Exchange possible with Aqua, Wagon R, Yaris, Belta, Honda Insight, etc... (Balance can be given by hand) YOM 2008 Auto transmission Body engine running 100% Tyre 80% 10 inch android player Interior excellent condiyion Nothing to do Suzuki Swift Japan
kaluthara

Rs. 3,395,000

2021-04-13 02:13:43
".""."
0757437476
Bicycle

KTM RC200 for sale First owner RC390 Modified Year 2018 22000Km Engine Running Condition KTM RC200 for sale
Kurunegala

Rs. 675,000

2021-04-13 02:15:17
".""."
071 102 88 89
Spare Part

For Sale Japan Use 𝐍𝐢𝐬𝐬𝐚𝐧 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧 1998 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐚𝐜𝐞 𝐂𝐮𝐭 / 𝐇𝐚𝐥𝐟 𝐂𝐮𝐭 කොටස් වශයෙන් ද විකුනන ලැබේ. (These Prices are Valid Until Stock Is Over ) Good Condition Nissan Civilian Face Cut
Matale

Rs. 450,000

2021-04-13 02:17:06
".""."
0779433937
Land

14.2 perch bare land for sell near mount lavania seylan bank Clear bimsawiya deeds 100 m to galle road 24 lacks per perch ( negotiable ) Bare land near mount lavania seylan bank
Colombo

Rs. 24

2021-04-13 02:20:08
".""."
0717711539
Computer

Samsung sens R480 Intel i3 1st ge 2.2GHz DDR3 4GB ram 500GB Hard Disk Nviea Geforce 310M 512MB graphic VGA 14.3 inch LED Display 99.9% condition තියෙනවා .. direct imported .. ලංකාවේ බාවිතා කර නොමැත Fullset package keyboard guard/mouse/ mouse pad / charger / delivery නොම්ලේ (3 months warranty ) අඩුම මිලට හොන්දම දේ- සාදාරණ මිලට - Direct imported
Katuwana

Rs. 29,900

2021-04-13 02:25:16
".""."
0717316647
Other

Nikon D7200 camera for rent Nikon 18-140 mm lens Nikon 50 mm lens 16GB memory chip Camera bag Rs 2500 per day, Rs 4000 for 2 days Nikon D7200 for rent
Colombo

Rs. 2,500

2021-04-13 02:33:28
".""."
0701514090
Mobiles

iphone 7 plus 128GB USA BRAND NEW CONDITION
Walasmulla

Rs. 123

2021-04-13 02:35:55
".""."
0717711539
Computer

Samsung sens R530 Intel core 2 duo P6600 2.2GHz DDR3 4GB ram 320GB Hard Disk Nviea Geforce 310M 512MB graphic VGA 15.6 inch LED Display 99.9% condition තියෙනවා .. direct imported .. ලංකාවේ බාවිතා කර නොමැත Fullset package keyboard guard/mouse/ mouse pad / charger / delivery නොම්ලේ (3 months warranty ) අඩුම මිලට හොන්දම දේ- සාදාරණ මිලට - Direct imported
Katuwana

Rs. 29,900

2021-04-13 02:38:52
".""."
076 1597923
Kitchen Use

Product details of Amilex Whistling Kettele Stainless steel rust proof body Steam whistle Long lasting Good Quality Chepest price in the Market Delivery Available Whistle Kettle 2lt
Colombo

Rs. 8

2021-04-13 02:50:38
".""."
077 8926189
Bag

Colors Available Per Oder Crochet shoulder Bag Code : B-0025 Meterial : Tshirt yarn Sizes : -height inches 7 -lenth inches 9 -Width inches 4
iw

Rs. 11

2021-04-13 02:59:13
".""."
0772683850
Gift

Artificial flowers with porcelain pots Make your Dream interior Island wide delivery available Gift is a token of love. Impress your loved ones on this season by giving beautiful flower arrangement.
IW

Rs. 1

2021-04-13 03:03:20
".""."
0772683850
Gift

Artificial flowers with porcelain pots Island wide delivery available Gift is a token of love. Impress your loved ones on this season by giving beautiful flower arrangement.
SL

Rs. 1

2021-04-13 03:05:08
".""."
0772683850
Gift

Artificial flowers with porcelain pots Island wide delivery available Gift is a token of love. Impress your loved ones on this season by giving beautiful flower arrangement.
SL

Rs. 1

2021-04-13 03:06:09
".""."
0714944877
Jeep

Exellent Condition YOM 2014 First owner ( no previous owners) Brand new Diesel Auto Full option 36000 km mileage ( records available ) Home used Still with original.tyre set Sunroof Beige interior Coffee brown exterior 100% original paint (not a single touchup) 7 seater Four way camera With many more optiins Exchange considered Toyota Land Cruiser Prado Diesel
Divulapitiya

Rs. 111

2021-04-13 02:00:48
".""."
0772683850
Gift

Artificial flowers with porcelain pots Make your Dream interior Island wide delivery available Gift is a token of love. Impress your loved ones on this season by giving beautiful flower arrangement.
Iw

Rs. 1

2021-04-13 03:04:16
".""."
070 237 7184
Cab

2017 Ford ranger limited edition (2020 registered) Only limited edition ford in the island Ocean grey Fully loaded package Full Leather seat Driver seat electric function Day time running lights Power folding mirrors Auto light system Auto wiper sensing Reverse camera with 180 sensor Sync 3 setup with Apple car play 6 speakes with two tutors Company fitted back roller bar Company fitted torqhook 2.2L 8.5/9L per km in colombo 15L+ per km out station 4wheel drive 6 speed auto Sports
Colombo

Rs. 1,460,000

2021-04-13 01:46:45